Onroerend goed

Aankoop van een huis: akte, levering, hypotheek
Na het kopen van een huis vindt de juridische overdracht hiervan plaats bij de notaris. De notaris heeft informatie nodig van onder meer de verkoper, de koper, de makelaar, de hypotheekbank en de openbare registers, waaronder het kadaster. Na controle van alle relevante gegevens stelt de notaris het ontwerp van de akte op en verstuurt hij het concept van de akte en de afrekening naar de betrokkenen. Op de afrekening staan alle relevante financiële gegevens. De notaris controleert onder meer de bevoegdheid tot overdracht van de verkoper, faillissement van de verkoper en overdracht vrij van hypotheken en beslagen.

Direct na de overdracht wordt een afschrift van de akte van levering ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster. Pas na een laatste controle (er moet eerst zekerheid worden verkregen dat de eigendom vrij en onbezwaard bij de koper terecht is gekomen) vindt de financiële afwikkeling plaats en wordt onder meer de koopprijs aan de verkoper uitgekeerd.

(Tweede) hypotheek: akte, levering, kadaster
Bij de aankoop van een huis of bij verhoging van een hypotheek eist de bank (meer) zekerheid op het huis. Dit gebeurt door het verlenen van het recht van hypotheek op het huis door de eigenaar. Als alle daarvoor benodigde stukken zijn ingeleverd bij de bank en de offerte is getekend, stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris. Na controle van alle relevante gegevens maakt de notaris een ontwerp van de hypotheekakte op en verstuurt hij het concept van de akte en de afrekening.

De notaris controleert onder meer de bevoegdheid van de eigenaar van het huis om hypotheek te vestigen op het huis, faillissement van de eigenaar en het vestigen van de hypotheek zonder dat er beslagen op de woning rusten. Na ondertekening van de akte wordt een afschrift van de akte ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster. Na een laatste controle vindt de financiële afwikkeling plaats. De rente en de aan de hypotheek verbonden kosten kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting als de lening wordt gebruikt voor aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning.

Verdeling bij echtscheiding
Wanneer echtgenoten gaan scheiden of samenwoners hun relatie verbreken, moet gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Voor de verdeling van een huis of aandelen in een besloten vennootschap is inschakeling van de notaris verplicht. In de akte van verdeling worden de gemaakte afspraken vastgelegd en wordt de overdracht van de eigendom van de woning aan een van beide partijen geregeld en wordt de toekomstige verhouding met de hypotheekbank geregeld. Als de ene partij een bedrag toekomt vanwege overbedeling van de andere partij, verloopt de betaling van dit bedrag via de notaris.